Skale astralne

Wahadełkowania to spotkania ludzi, którzy chcą być szczęśliwi, którzy chcą wiedzieć co zrobić aby zaczęły realizować się ich marzenia.

Każdy człowiek ma dostęp do jasnowidzenia, do wiedzy o sobie samym, o przyczynach i skutkach, swoich i innych ludzi, czynów, myśli, emocji czy potrzeb, o konstrukcji tego świata.

W czasie wahadełkowań korzystamy ze skal astralnych.

Ich twórcą jest Jan Zbigniew Popko (nowa odsłona skal astralnych będzie do kupienia już niedługo na stronie www.popko.pl).

To na tych skalach można, będąc zdystansowanym do rzeczywistości, odczytywać, weryfikować, poznawać to co może zaistnieć w przyszłości, to co jest dla nas korzystne lub nie, czego się wystrzegać, co zrobić w danej sytuacji aby efekty były jak najlepsze. Pozwalają one nie tylko na wielowątkowy odczyt całości człowieka, pod kątem energetycznej, psychicznej i duchowej jego wartości, ale także na prześledzenie jego zaprzeszłych i przyszłych losów.

Właściwie, na skalach można odczytać wszystko, zaczynając od rzeczy bardzo dla nas istotnych takich jak stan zdrowia, co nam przyniesie przyszłość, czy dana osoba nas kocha, lubi czy wprost przeciwnie – nienawidzi, itp. aż po rzeczy proste takie jak: co powinniśmy spożywać, jakimi przedmiotami się otaczać.

Dla osób,które chcą pracować nad swoim człowieczeństwem, jednym z najważniejszych powodów spotkań jest nabranie pewności, że własne odczyty są właściwe, poprzez porównywanie ich z odczytami innych osób biorących udział w spotkaniu.

Na stronie www.popko.pl znajdują się wideoblogi Jana Zbyszka Popko, w których omawia on wszystkie skale astralne szczegółowo.