Wahadełkowanie

„Jesteśmy Prawdą, Jesteśmy Światłem, Jesteśmy Tym co najlepsze…”
„…i nadszedł Nowy Świt, a tym Świtem jesteś Ty…”

Wzrastanie duchowe człowieka to praca nad sobą, nad swoim człowieczeństwem.

Korzystając z nauk, przedstawianych na warsztatach, prowadzonych przez Zbyszka Jana Popko lub zamieszczanych na Jego stronce www.popko.pl można rozwinąć w sobie również umiejętności pisma automatycznego, jasnowidzenia, jasnoczucia czy jasnowiedzenia, które są pomocne w budowaniu swojego człowieczeństwa, Domu Swego i udziału Boga w naszym życiu.

Weryfikatorem, naszych postępów w pracy nad sobą są skale, sporządzone przez Zbyszka Jana Popko.

Organizuję spotkania osób, które poprzez wspólne uczestnictwo, chciałyby uzyskań pewność swoich odczytów.

Udział w spotkaniu, po uprzednim zgłoszeniu, pod nr telefonu: (+48) 607 928 560